Cùng tìm hiểu về tiết túc y học

Tiết túc là những động vật đa bào, không có xương sống, chiếm đa số về số lượng, số loài trong giới động vật nói chung và động vật không xương sống nói riêng. Tiết túc có chân chia nhiều đốt, nối với nhau bằng những khớp. Cơ thể tiết túc có cấu tạo đối xứng và bao bọc bởi vỏ cứng kitin.

Hình thể của tiết túc y học

Hình thể của tiết túc y học

Đặc điểm chung của tiết túc y học

Sự có mặt của một loài tiết túc có khả năng truyền bệnh không quyết định được khả năng gây dịch nếu mức độ không đạt mức cần thiết để truyền bệnh. Mật độ tiết túc càng cao thì khả năng, nguy cơ nhiễm bệnh càng nhiều. Mật độ tiết túc thay đổi theo mùa, vì vậy bệnh do tiết túc truyền cũng có tính chất mùa rõ rệt.

Đặc điểm ăn của tiết túc bao gồm chất thức ăn, phương thức ăn, sinh thái sau khi ăn… đều có liên quan rõ rệt đến dịch tễ học những bệnh chỉ có thể lan truyền giữa người với người. Nếu tiết túc hút cả máu người và máu súc vật thì bệnh có thể từ súc vật sang người hoặc ngược lại. Ruồi khi ăn có bài tiết, cọ sát chân cánh nên dễ gieo rắc nhiều mầm bệnh vào thức ăn. Sau khi hút máu no, muỗi thường đậu nghỉ để tiêu máu. Những loại tiết túc tiêu máu nhanh chóng thường nguy hiểm vì luôn luôn phải tìm mồi đốt mới.

Tuổi thọ của tiết túc khác nhau tuỳ theo loại và có liên quan mật thiết đến dịch tễ học các bệnh do tiết túc truyền. Những tiết túc có tuổi thọ dài thường nguy hiểm. Tính chất phân bố của vùng dịch bệnh phụ thuộc vào yếu tố phát tán của tiết túc. Nếu tiết túc phát tán rộng thì bệnh sẽ lan rộng. Bệnh do tiết túc truyền chỉ có thể phát sinh nếu có mặt tiết túc truyền bệnh. Vùng sốt rét lưu hành là những vùng có nhiều muỗi có khả năng truyền sốt rét.

Những điều cần biết về tiết túc

Những điều cần biết về tiết túc

Độ thích nghi của tiết túc

Theo tin tức y tế thì tiết túc có thể sống ở môi trường đất, nước hoặc không khí. yếu tố môi trường nhiều khi quyết định sự phân bố của tiết túc, chủ yếu là môi trường vi mô, là khoảng sống cần thiết của tiết túc. Tiết túc ít có khả năng làm thay đổi môi trường, mà chủ yếu tìm đến môi trường nhỏ thích hợp để khu trú và hoạt động.

Khí hậu gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gió, mưa… Những yếu tố khí hậu có thể tạo thuận lợi giúp cho tiết túc thực hiện chu kỳ phát triển, hoạt động với mức độ cao. Điều kiện tối thiểu chỉ giúp cho tiết túc sinh tồn nhưng khó phát triển và hoạt động. Trong những tháng rét lạnh, nhiều loại tiết túc có khả năng vượt đông để duy trì cuộc sống nhưng không vận động hoặc không phát triển đáng kể.

Không những tiết túc phải sống dựa vào những sinh vật quần sinh mà có khi còn phải sống dựa vào những chất thải của sinh vật quần sinh. Ruồi nhặng sống gần người và dựa vào những chất thải như phân, rác của người. Tiết túc có khả năng thích nghi để đối phó lại những yếu tố chống lại chúng. Tiết túc có thể phát tán tìm môi trường khác để sống thuận lợi hơn. Trong sinh thái, tiết túc cũng có những thích ứng riêng. Nếu thiếu vật chủ thích hợp, tiết túc có thể tạm thời ký sinh ở những vật chủ không thích hợp. Những can thiệp của con người cũng có thể dần dần làm thay đổi sinh thái của tiết túc. Tiết túc không những có thể không chịu tiếp xúc với hoá chất diệt chúng, mà còn có thể chuyển hoá chất đó để tạo nên sự quen với hoá chất hoặc tạo sức đề kháng với hoá chất. Sự đối phó của tiết túc với những yếu tố chống lại chúng đã tạo nên những biến động sinh thái của tiết túc. Vì vậy, đòi hỏi phải có những biện pháp chống tiết túc tận gốc như cải tạo môi trường và ngoại cảnh, nhân giống những sinh vật có khả năng diệt tiết túc…

Nguồn: yduocangiang.info