Cùng tìm hiểu về tiết túc y học

Tiết túc là những động vật đa bào, không có xương sống, chiếm đa số về số lượng, số loài trong giới động vật nói chung và động vật không xương sống nói riêng.

Cùng tìm hiểu về tiết túc y học

Cùng tìm hiểu về tiết túc y học

Tiết túc y học phân loại như thế nào ?

Đầu tiên phải kể đến là lớp nhện. Con trưởng thành thuộc lớp nhện có 8 chân. Lớp Nhện bao gồm nhiều bộ nhưng liên quan đến Y học và sống ký sinh chỉ có 2 bộ Linguatula và Acarina.

Bộ Linguatula gồm có 2 giống là giống Linguatula và giống Procephalus, trong đó ký sinh ở người là những loài Linguatula serrata và Procephalus armillatus.

Acarina gồm có nhiều họ khác nhau bởi phương thức thở và vị trí lỗ thở. Họ có lỗ thở ở giữa cơ thể gồm Ixdidae và Gamasoidae. Họ có lỗ thở ở phía trước thân là Thrombidoidae. Họ không có lỗ thở mà thở qua da mỏng như Sarcoptoidae. Trong bộ Acarina còn có giống Dermatophagoides gồm 2 loài là D.pteronyssinus và D.farinar gây các bệnh dị ứng đường hô hấp. Ngoài ra, lớp nhện còn có bộ bọ cạp Scorpionida. Độc tố của bọ cạp thường ưa tổ chức thần kinh, có loại độc tố có thể làm tan huyết.

Bên cạnh đó lá lớp côn trùng. Con trưởng thành thuộc lớp côn trùng có 6 chân. Phương thức ăn của côn trùng rất khác nhau, có loại nghiền, có loại hút, có loại liếm thức ăn. Liên quan đến Y học là loại hút thức ăn. Theo nhiều chia sẻ trên trang tin tức Y tế được biết, những côn trùng hút thức ăn lại được chia làm 2 nhóm dựa vào quá trình phát triển, đó là nhóm có chu kỳ phát triển biến thái không hoàn toàn và nhóm có chu kỳ phát triển biến thái hoàn toàn.

Nhóm có chu kỳ phát triển biến thái không hoàn toàn, đặc điểm của nhóm này là các giai đoạn ấu trùng có hình thái tương tự con trưởng thành, chỉ khác về kích thước, độ dài cánh và cơ quan sinh dục. Nhóm có chu kỳ phát triển biến thái hoàn toàn, các giai đoạn ấu trùng và trưởng thành rất khác nhau về ngoại hình và trải qua giai đoạn chuyển tiếp là nhộng.

Vai trò truyền bệnh và gây bệnh của tiết túc trong y học

Một số loại tiết túc trong quá trình ký sinh tạm thời hay vĩnh viễn có thể gây bệnh như Sarcoptes scabiei gây bệnh ghẻ, Dermatobia hominis gây bệnh giòi ruồi…

Tiết túc có thể là vật chủ trung gian như tôm, cua nước ngọt là vật chủ trung gian của sán lá phổi Paragonimus westermani, Cyclops là vật chủ trung gian thứ nhất của sán dây Dipylidium latum hay D. mansoni…

Cũng có khi tiết túc là vector truyền bệnh, trong loại này chủ yếu là tiết túc thuộc lớp côn trùng. Muỗi truyền sốt rét giun chỉ, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản B…Bọ chét truyền bệnh dịch hạch. Ve truyền Rickettsia, viêm não châu Âu. Muỗi cát truyền bệnh Leishmania.

Nguồn: yduocangiang.info